Archives

Vila Vella de Tossa de Mar

La Vila Vella i Ses Muralles 

Situació:

Cap de Tossa
Muralles de Tossa de Mar

Quan pensem en Tossa de Mar, la gent que la coneixem, ens ve a la memòria, en primer lloc, la silueta formada pel “Cap de Tossa” i les seves Muralles o recinte emmurallat situats damunt del promontori, i que l’envolten per tots els punts cardinals excepte l’abrupta zona de barrancs i precipicis que donen al mar. El conjunt en si forma un espai estètic formidable per la seva bellesa.

Història:

De ses Hores
Torre del Rellotge o de Ses Hores

L’any 1187 l’Abat de Ripoll va concedir una “Carta de Poblament” on es contemplava la construcció d’un castell i d’unes Torres de Guaita. Alhora, es va construir la muralla defensiva que envoltava a la població. S’han trobat en la mateixa ubicació restes i vestigis d’assentaments Ibers i Romans. Al segle XIII la muralla va ser destruïda parcialment pels atacs francesos i va ser necessari restaurar (S. XIV). L’any 1917 va ser eliminat el castell per poder construir un far al seu lloc.

Morfologia:

El recinte emmurallat té un perímetre de 300 metres de longitud. Té set torres de planta circulars i cilíndriques amb entrada des del camí de ronda de la muralla de les quals en destaquen tres: “La torre d’en Joanàs”, hieràtica a la punta est del recinte; “La torre de ses Hores, o del Rellotge”, anomenada així ja que els vilatans van posar el rellotge i les campanes a la part alta de la torre, a l’entrada al recinte; i la “Torre d’es Codolar o de l’Homenatge”, situada per sobre de la platja que porta el mateix nom, “Platja d’es Codolar”.

Actualitat:

Carrers Vila Vella

Declarada “Monumento Histórico Artístico Nacional” al 1931. Els seus murs són actualment l’únic exemple a tota la costa catalana de vila medieval fortificada que ha aconseguit perdurar en el temps. La muralla es troba en un bon estat de conservació. Segueixen habitant les cases algunes famílies de sempre, encara que molts dels habitants han comprat pisos fora de les muralles i han posat negocis. Sobretot en envellir la població i per la dificultat d’accés.

Dins de les muralles trobem el MMdT, Museu Municipal de Tossa, El centre d’interpretació de fars de la mediterrània, diversos restaurants de prestigi contrastat, diverses botigues de souvenirs, Bars i terrasses i una cocteleria.

És en gran manera relaxant passejar per aquests carrers amb fort pendent i molt estrets veient els vestigis i rastres del passat fins arribar al cim, el far de Tossa, i descobrir un univers de paisatges espectaculars que no deixen a ningú indiferent.

La Vila Vella i Ses Muralles 

Situación:

Cuando pensamos en Tossa de Mar, la gente que la conocemos, nos viene a la memoria, en primer lugar, la silueta formada por el “Cap de Tossa” (Cabo de Tossa) i sus Murallas o recinto amurallado situados encima del promontorio y que lo rodean por todos los puntos cardinales excepto la abrupta zona de barrancos y precipicios que dan al mar. El conjunto en sí forma un espacio estético formidable por su belleza.

Historia:

En el año 1187 el Abad de Ripoll concedió una “Carta de Poblament” donde se contemplaba la construcción de un Castillo y de unas Torres de Vigía. A la vez, se construyó la muralla defensiva que envolvía a la población. Se han encontrado en la misma ubicación restos y vestigios de asentamientos Íberos y Romanos. En el siglo XIII la muralla fue destruida parcialmente por los ataques franceses y fue necesario restaurarla (S.XIV). En el año 1917 fue eliminado el castillo para poder construir un faro en su lugar.

Morfología:

Camí ronda Muralla
Camí de ronda Muralla

El recinto amurallado tiene un perímetro de 300 mts de longitud. Tiene siete torres de planta circulares y cilíndricas con entrada desde el camino de ronda de la muralla de las cuales destacan tres: “La torre d’en Joanàs”, hierática en la punta este del recinto; “La torre de ses Hores, o del Rellotge”, llamada así puesto que los aldeanos pusieron el reloj y las campanas en lo alto de la torre, en la entrada al recinto; y la “Torre d’es Codolar o de l’Homenatge”, situada por encima de la playa que lleva el mismo nombre, “Platja d’es Codolar”. 

Actualidad:

Vila Vella de Tossa de Mar

Declarada “Monumento Histórico Artístico Nacional” en 1931.Sus muros son actualmente el único ejemplo en toda la costa catalana de villa medieval fortificada que ha conseguido perdurar en el tiempo.La muralla se encuentra en un buen estado de conservación. Siguen habitando las casas algunas familias de siempre, aunque muchos de los habitantes han comprado pisos fuera de las murallas y han puesto negocios. Sobretodo al envejecer la población y por la dificultad de acceso.

Dentro de las murallas encontramos el MMdT, Museu Municipal de Tossa, El centro de interpretación de faros del mediterráneo, varios restaurantes de prestigio contrastado, varias tiendas de souvenirs, Bares y terrazas y una cocktelería.

Es en sobremanera relajante pasear por estas calles con fuerte pendiente y muy estrechas viendo los vestigios y rastros del pasado hasta llegar a la cima, el faro de Tossa, y descubrir un universo de paisajes espectaculares que no dejan a nadie indiferente.

Museu Municipal de Tossa

Museu Municipal de Tossa 

Situació:

Museu Municipal de Tossa (MMdT). Aquest edifici, protegit per la muralla i la torre d’es Codolar (s.XIV), era la residència dels administradors dels abats de Santa Maria de Ripoll fins a 1835, els senyors feudals de Tossa. L’ajuntament de Tossa va comprar l’edifici a la família Falguera l’any 1974.

MMdT (Museu Municipal de Tossa)És un edifici de tres plantes i coberta a dues aigües que es sosté a la muralla i a Sa torre d’es Codolar. L’estructura es complementa amb un pati posterior. Té importants elements arquitectònics que el fan un edifici arquitectònicament particularment interessant, com grans arcades i dintells de pedra. És un bé declarat bé cultural d’interès nacional.

Ha estat un dels primers museus d’art contemporani de l’Estat Espanyol. Va ser inaugurat el Primer de Setembre de 1935. Al MMdT es conserven i difonen obres d’alguns dels artistes que van estiuejar i es van refugiar a Tossa.  Aquests mateixos artistes van ser els principals precursors del museu. El van impulsar a nivell internacional. També  obra pictòrica i escultòrica d’altres artistes. Té un fons format per pintura, escultura i dibuix contemporani i de les troballes arqueològiques procedents de la Vil·la Romana dels Ametllers.

Restauració de l’edifici:

L’onze de setembre de 1985 es va inaugurar la restauració de les instal·lacions del nou Museu Municipal. Darrerament, i per falta de inversió dels grups de govern, ha estat descatalogat com a museu de la xarxa de museus de la generalitat (En això es un factor importat la singularitat de l’estructura de l’edifici).

El 1934, la Generalitat de Catalunya es va fer càrrec de la restauració de l’edifici del Museu de Tossa de Mar. El 1938 va editar el catàleg amb les obres que integraven el fons del museu. Acabada la Guerra Civil, el museu va passar a formar part de la Diputació de Barcelona. Al gener de 1966, la Diputació de Barcelona va traspassar el museu a l’Ajuntament de Tossa de Mar. Va  cedir la totalitat del fons a l’Ajuntament. A partir d’aquest moment, el museu es va convertir en “Museu Municipal de Tossa”.

Evolució com a Museu:

Seguint els passos de Jaume Villalonga i Balam (1861-1904), primer pintor a valorar el paisatge de Tossa, van començar a residir i freqüentar Tossa altres pintors com Joan Roig i Soler, Joan Mató i Vinyoles i Lluís Masriera i Rosés fins que, a principi dels anys 30, es va convertir en punt de reunió internacional d’intel·lectuals de tot tipus.

Arribada d’artistes estrangers:

Durant el període d’entreguerres arriben a Tossa artistes procedents de tot Europa. Durant els cinc primers anys dels anys trenta, Tossa s’omple d’artistes de diverses disciplines. La majoria eren alemanys d’origen jueu. Ja pressentien, arran dels primers decrets antisemites, l’horror que tindria lloc més endavant. Marc Chagall, André Masson, Jean Metzinger, Georges Kars, entre d’altres, van ser alguns dels artistes que es van refugiar a Tossa. Es va produir una confluència de les avantguardes mai vista. Va ser una època molt eclèctica. Rafael Benet va sintetitzar aquell moment d’eclosió cultural en un escrit titulat “Tossa, Babel de les arts”.

Altres intel·lectuals:

Entre aquests intel·lectuals, destaquen el filòsof Paul Ludwig Landsberg, el poeta Jules Suepervielle, l’arquitecte Fritz Marcus, l’escultor Jean Matisse, l’escultor Enric Casanovas i Roy, l’escriptor Georges Bataille i els pintors Serge Brignoni, Olga Sacharoff, Jean Metzinger, Georges Kars, Oswald Petersen, Pere Créixamns, Marc Chagall, André Masson, Tadashi Kaminagai, Rudolf Levy, Peter Janssen, Arthur Kampf, Émile Sabouraud, Oscar Zügel …

OBRES destacades:

  • Mar menuda: Jaume Vilallonga 1889 (aprox)
  • Nen: Joan Brull, 1904
  • Pike Nike (Picnic): Olga Sacharoff, 1916 – 1918.
  • El violinista celest: Marc Chagall,1934
  • La Batalla dels insectes: André Masson, 1934
  • L’anglaise (L’anglesa): Georges Kars, 1935
  • Barques Varades: Rafael Benet,1935.                                                               (Font: Wikipedia)

www.infotossa.com

 • El Niño, Joan Brull
  El Nen, Joan Brull 1904
 • Pike-Nike, Olga Sacharoff 1916-1918
  Pike-Nike, Olga Sacharoff 1916-1918
 • El Violinista celeste, Marc Chagall
  El Violinista Celest, Marc Chagall 1934
 • Barcas en la playa, Jaume Vilallonga
  Barques Varades, Jaune Vilallonga 1889 aprox
 • Mosaico Romano Siglo IV-V
  Mosaic Romà Vil·la Romana dels Ametllers S.IV-S.V
 • La Inglesa, George Kars
  L'Anglesa, George Kars 1935

Museo Municipal de Tossa 

Situación:

Este edificio, protegido por la muralla y la torre d’es Codolar (s.XIV), era la residencia de los administradores de los abades de Santa María de Ripoll hasta 1835, los señores feudales de Tossa. El ayuntamiento de Tossa compró el edificio a la familia Falguera 1974.

MMdT (Museo Municipal de Tossa)

Es un edificio de tres plantas y cubierta a dos aguas que se sostiene en la muralla y en Sa torre d’es Codolar. La estructura se complementa con un patio posterior. Tiene importantes elementos estructurales que lo hacen un edificio arquitectónicamente interesante, como grandes arcadas y dinteles de piedra. Está declarado bien cultural de interés nacional.

Ha sido uno de los primeros museos de arte contemporáneo del Estado Español. Fue inaugurado el Primero de Septiembre de 1935. En el MMdT se conservan y difunden obras de algunos de los artistas que veranearon y se refugiaron en Tossa. Estos mismos artistas fueron los principales precursores del museo. Lo impulsaron a nivel internacional. También tiene obra pictórica y escultórica de otros artistas. Tiene un fondo formado por pintura, escultura y dibujo contemporáneo y de los hallazgos arqueológicos procedentes de la Villa Romana dels Ametllers

Restauración del edificio:

El once de septiembre de 1985 se inauguró la restauración de las instalaciones del nuevo Museo Municipal. Últimamente, y por falta de inversión de los grupos de gobierno, ha sido descatalogado como museo de la red de museos de la generalidad (En esto es un factor importante la singularidad de la estructura del edificio).

En 1934, la Generalidad de Cataluña se hizo cargo de la restauración del edificio del Museo de Tossa de Mar. En 1938 editó el catálogo con las obras que integraban el fondo del museo. Terminada la Guerra Civil, el museo pasó a formar parte de la Diputación de Barcelona. En enero de 1966, la Diputación de Barcelona traspasó el museo al Ayuntamiento de Tossa de Mar. Cedió la totalidad del fondo. A partir de este momento, el museo se convirtió en “Museo Municipal de Tossa”.

Evolución como Museo:

Siguiendo los pasos de Jaume Villalonga y Balam (1861-1904), primer pintor a valorar el paisaje de Tossa, comenzaron a residir y frecuentar Tossa otros pintores como Joan Roig i Soler, Joan Brull i Vinyoles y Lluís Masriera i Rosés hasta que, a principio de los años 30, se convirtió en punto de reunión internacional de intelectuales de todo tipo.

Llegada de artistas extranjeros:

Durante el período de entreguerras llegan a Tossa artistas procedentes de toda Europa. Durante los cinco primeros años de los años treinta, Tossa se llena de artistas de diversas disciplinas. La mayoría eran alemanes de origen judío. Ya presentían, a raíz de los primeros decretos antisemitas, el horror que tendría lugar más adelante. Marc Chagall, André Masson, Jean Metzinger, Georges Kars, Olga Saharoff entre otros, fueron algunos de los artistas que se refugiaron en Tossa. Se produjo una confluencia de las vanguardias nunca vista. Fue una época muy ecléctica. Rafael Benet sintetizó ese momento de eclosión cultural en un escrito titulado “Tossa, Babel de las artes”.

Otros intelectuales:

Entre estos intelectuales, destacan el filósofo Paul Ludwig Landsberg, el poeta Jules Suepervielle, el arquitecto Fritz Marcus, el escultor Jean Matisse, el escultor Enric Casanovas i Roy, el escritor Georges Bataille y los pintores Serge Brignoni, Olga Sacharoff, Jean Metzinger, Georges Kars, Oswald Petersen, Pere Créixams, Marc Chagall, André Masson, Tadashi Kaminagai, Rudolf Levy, Peter Janssen, Arthur Kampf, Émile Sabouraud, Oscar Zügel …

OBRAS destacadas:

Mar menuda: Jaume Villalonga 1889 (aprox)
Niño: Joan Brull, 1904
Pike Nike (Picnic): Olga Sacharoff, 1.916 a 1.918.
El violinista celeste: Marc Chagall, 1934
La Batalla de los insectos: André Masson, 1934
L’Anglaise (La inglesa): Georges Kars, 1935
Barcas Varades: Rafael Benet, 1935. (Fuente: Wikipedia)

El Carnaval

El Carnaval (la ressaca del Carnaval).

Evolució:

Grup de Carnaval els guapus
Els Guapus de Tossa

EL CARNAVAL és una celebració que té lloc immediatament abans de l’inici de la quaresma cristiana. S’inicia amb el Dimecres de Cendra. Té data variable (entre febrer i març segons l’any). El carnaval combina alguns elements com disfresses, desfilades, i festes al carrer.

Cal recordar que el matí del dissabte de carnaval, a Tossa, es fa una rua de disfresses en bicicleta, anant de bar en bar a fer un petit aperitiu, en honor a en Xoxa, pescador legendari de la població. Hi participen molts de nens i pares, es mes aviat familiar.Abans, a Tossa, es feia un carnaval molt cassolà encara que molt divertit. La gent es disfressava i anaven al “Ruedo” o al “Oasis” i guanyava la millor disfressa. Més endevant es va evolucionar i es va fer una petita rua on es lluïen les disfresses, en poc temps s’hi van anar afegint comparses i carrosses molt divertides, com per exemple les de la pesca (S.D.P.M Turissa).

A l´hivern a la Costa Brava sud es celebra aquesta festa. Les tres poblacions s’han posat d’acord. Ho festegen en diferents caps de setmana, així les colles de carnestoltes poden assistir als diferents pobles.També van a Calella, Sant Feliu i Platja d’Aro.

El Carnaval d’Estiu.

Tossa té una tradició carnavalesca  important. Les colles Tossenques s’emporten la majoria dels premis de les poblacions veïnes. Això no és feina fàcil. Quasi totes les colles quan s’acaba el carnaval ja comencen a treballar, i molt, per poder competir l’any següent.

Colla de Carnaval
Canya i Conya de Tossa

Tal es el grau de perfecció d’algunes carrosses que l’ajuntament ha muntat una desfilada a l’estiu per que els turistes que ens visiten en aquestes dates puguin gaudir de la màgia de les excel·lents disfresses de les colles de la població. Normalment es fa al final d’agost.  Aquest any s’ha celebrat el dissabte 27 d’Agost. L’assistència a la rua ha estat immillorable. No hi cabia ni una agulla per veure-ho.

Destacar algunes de les colles tossenques:  Els guapus, Canya i Conya, Tik-Tak, Les Drac’s, La canya guapa, 6 de Ball i 4 de Gresca…Aquesta desfilada va des de la platja de Sa Bauma  o Mar menuda fins al racó. No son les carrosses completes, però sí una bona mostra d’elles.

Fer esment que d’entre totes les colles de Tossa, “Els Guapos”, “Canya i Conya” i “Tik-Tak”, que competeixen en les rues que abans hem esmentat, s’emporten la major part dels premis importants.

Realment la gent que no estem vinvulats directament amb el Carnaval i les seves colles disfrutem molt amb això.

www.infotossa.com

El Carnaval (la resaca del Carnaval).

Evolución:

Colla de carnaval
Colla Tik-Tak de Tossa

EL CARNAVAL es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes del inicio de la cuaresma cristiana. Se inicia con el Miércoles de Ceniza. Tiene fecha variable (entre febrero y marzo según el año). El carnaval combina algunos elementos como disfraces, desfiles, y fiestas en la calle.

Antes,enTossa, se hacía un carnaval muy casero aunque muy divertido. La gente se disfrazaba e iban al “Ruedo” o el “Oasis” y ganaba el mejor disfraz. Más adelante se evolucionó y se hizo una pequeña rúa donde se lucían los disfraces, en poco tiempo se fueron añadiendo comparsas y carrozas muy divertidas, como por ejemplo las de la asociación de pesca (S.D.P.M Turissa).

Colla de carnaval
Les drac’s de Tossa

En invierno en la Costa Brava sur se celebra esta fiesta. Las tres poblaciones se han puesto de acuerdo. Lo festejan en diferentes fines de semana, así los grupos de carnaval pueden asistir a los diferentes pueblos.También van a Calella, Sant Feliu y Playa de Aro.Cabe recordar que la mañana del sábado de carnaval, en Tossa, se hace un desfile de disfraces en bicicleta, yendo de bar en bar a hacer un pequeño aperitivo, en honor a “en Xoxa”, pescador y personaje legendario de la población. Participan muchos niños y padres, es más bien familiar.

 El Carnaval de Verano.

Tossa tiene una tradición carnavalesca importante. Los grupos Tossenses se llevan la mayoría de los premios de las poblaciones vecinas. Esto no es tarea fácil. Casi todos los grupos cuando se acaba el carnaval ya empiezan a trabajar, y mucho, para poder competir el año siguiente.

Colla d carnaval
6 de ball 4 de gresca

Tal es el grado de perfección de algunas carrozas que el ayuntamiento ha montado un desfile en verano para que los turistas que nos visitan en estas fechas puedan disfrutar de la magia de los excelentes disfraces de los grupos de la población. Normalmente se hace al final de agosto. Este año se ha celebrado el sábado 27 de Agosto. La asistencia en el desfile ha sido inmejorable. No cabía un alfiler para verlo.
Este desfile va desde la playa de Sa Bauma o Mar Menuda hasta el rincón. No son las carrozas completas, pero sí una buena muestra de ellas.

Destacar algunas de las colles tossenses: Los guapos, Caña y Conya, Tik-Tak, Las Dragón s, La caña guapa, 6 de Baile y 4 Gresca …

Mencionar que de entre todos los grupos de Tossa, “Los Guapos”, “Caña y Conya” y “Tik-Tak”, son los que compiten con más fervor en las poblaciones cercanas acaparando multitud de premios.

Realmente la gente que no estamos vinvulados directamente con el Carnaval y sus grupos disfrutamos mucho con este espectáculo.

www.infotossa.com