BOOKING


Museu Municipal de Tossa 

 

Situació:

Museu Municipal de Tossa (MMdT). Aquest edifici, protegit per la muralla i la torre d’es Codolar (s.XIV), era la residència dels administradors dels abats de Santa Maria de Ripoll fins a 1835, els senyors feudals de Tossa. L’ajuntament de Tossa va comprar l’edifici a la família Falguera l’any 1974.

MMdT (Museu Municipal de Tossa)És un edifici de tres plantes i coberta a dues aigües que es sosté a la muralla i a Sa torre d’es Codolar. L’estructura es complementa amb un pati posterior. Té importants elements arquitectònics que el fan un edifici arquitectònicament particularment interessant, com grans arcades i dintells de pedra. És un bé declarat bé cultural d’interès nacional.

Ha estat un dels primers museus d’art contemporani de l’Estat Espanyol. Va ser inaugurat el Primer de Setembre de 1935. Al MMdT es conserven i difonen obres d’alguns dels artistes que van estiuejar i es van refugiar a Tossa.  Aquests mateixos artistes van ser els principals precursors del museu. El van impulsar a nivell internacional. També  obra pictòrica i escultòrica d’altres artistes. Té un fons format per pintura, escultura i dibuix contemporani i de les troballes arqueològiques procedents de la Vil·la Romana dels Ametllers.

Restauració de l’edifici:

L’onze de setembre de 1985 es va inaugurar la restauració de les instal·lacions del nou Museu Municipal. Darrerament, i per falta de inversió dels grups de govern, ha estat descatalogat com a museu de la xarxa de museus de la generalitat (En això es un factor importat la singularitat de l’estructura de l’edifici).

El 1934, la Generalitat de Catalunya es va fer càrrec de la restauració de l’edifici del Museu de Tossa de Mar. El 1938 va editar el catàleg amb les obres que integraven el fons del museu. Acabada la Guerra Civil, el museu va passar a formar part de la Diputació de Barcelona. Al gener de 1966, la Diputació de Barcelona va traspassar el museu a l’Ajuntament de Tossa de Mar. Va  cedir la totalitat del fons a l’Ajuntament. A partir d’aquest moment, el museu es va convertir en “Museu Municipal de Tossa”.

Evolució com a Museu:

Seguint els passos de Jaume Villalonga i Balam (1861-1904), primer pintor a valorar el paisatge de Tossa, van començar a residir i freqüentar Tossa altres pintors com Joan Roig i Soler, Joan Mató i Vinyoles i Lluís Masriera i Rosés fins que, a principi dels anys 30, es va convertir en punt de reunió internacional d’intel·lectuals de tot tipus.

Arribada d’artistes estrangers:

Durant el període d’entreguerres arriben a Tossa artistes procedents de tot Europa. Durant els cinc primers anys dels anys trenta, Tossa s’omple d’artistes de diverses disciplines. La majoria eren alemanys d’origen jueu. Ja pressentien, arran dels primers decrets antisemites, l’horror que tindria lloc més endavant. Marc Chagall, André Masson, Jean Metzinger, Georges Kars, entre d’altres, van ser alguns dels artistes que es van refugiar a Tossa. Es va produir una confluència de les avantguardes mai vista. Va ser una època molt eclèctica. Rafael Benet va sintetitzar aquell moment d’eclosió cultural en un escrit titulat “Tossa, Babel de les arts”.

Altres intel·lectuals:

Entre aquests intel·lectuals, destaquen el filòsof Paul Ludwig Landsberg, el poeta Jules Suepervielle, l’arquitecte Fritz Marcus, l’escultor Jean Matisse, l’escultor Enric Casanovas i Roy, l’escriptor Georges Bataille i els pintors Serge Brignoni, Olga Sacharoff, Jean Metzinger, Georges Kars, Oswald Petersen, Pere Créixamns, Marc Chagall, André Masson, Tadashi Kaminagai, Rudolf Levy, Peter Janssen, Arthur Kampf, Émile Sabouraud, Oscar Zügel …

OBRES destacades:

  • Mar menuda: Jaume Vilallonga 1889 (aprox)
  • Nen: Joan Brull, 1904
  • Pike Nike (Picnic): Olga Sacharoff, 1916 – 1918.
  • El violinista celest: Marc Chagall,1934
  • La Batalla dels insectes: André Masson, 1934
  • L’anglaise (L’anglesa): Georges Kars, 1935
  • Barques Varades: Rafael Benet,1935.                                                               (Font: Wikipedia)

www.infotossa.com

 • El Niño, Joan Brull
  El Nen, Joan Brull 1904
 • Pike-Nike, Olga Sacharoff 1916-1918
  Pike-Nike, Olga Sacharoff 1916-1918
 • El Violinista celeste, Marc Chagall
  El Violinista Celest, Marc Chagall 1934
 • Barcas en la playa, Jaume Vilallonga
  Barques Varades, Jaune Vilallonga 1889 aprox
 • Mosaico Romano Siglo IV-V
  Mosaic Romà Vil·la Romana dels Ametllers S.IV-S.V
 • La Inglesa, George Kars
  L'Anglesa, George Kars 1935

Museo Municipal de Tossa 

Situación:

Este edificio, protegido por la muralla y la torre d’es Codolar (s.XIV), era la residencia de los administradores de los abades de Santa María de Ripoll hasta 1835, los señores feudales de Tossa. El ayuntamiento de Tossa compró el edificio a la familia Falguera 1974.

MMdT (Museo Municipal de Tossa)

Es un edificio de tres plantas y cubierta a dos aguas que se sostiene en la muralla y en Sa torre d’es Codolar. La estructura se complementa con un patio posterior. Tiene importantes elementos estructurales que lo hacen un edificio arquitectónicamente interesante, como grandes arcadas y dinteles de piedra. Está declarado bien cultural de interés nacional.

Ha sido uno de los primeros museos de arte contemporáneo del Estado Español. Fue inaugurado el Primero de Septiembre de 1935. En el MMdT se conservan y difunden obras de algunos de los artistas que veranearon y se refugiaron en Tossa. Estos mismos artistas fueron los principales precursores del museo. Lo impulsaron a nivel internacional. También tiene obra pictórica y escultórica de otros artistas. Tiene un fondo formado por pintura, escultura y dibujo contemporáneo y de los hallazgos arqueológicos procedentes de la Villa Romana dels Ametllers

Restauración del edificio:

El once de septiembre de 1985 se inauguró la restauración de las instalaciones del nuevo Museo Municipal. Últimamente, y por falta de inversión de los grupos de gobierno, ha sido descatalogado como museo de la red de museos de la generalidad (En esto es un factor importante la singularidad de la estructura del edificio).

En 1934, la Generalidad de Cataluña se hizo cargo de la restauración del edificio del Museo de Tossa de Mar. En 1938 editó el catálogo con las obras que integraban el fondo del museo. Terminada la Guerra Civil, el museo pasó a formar parte de la Diputación de Barcelona. En enero de 1966, la Diputación de Barcelona traspasó el museo al Ayuntamiento de Tossa de Mar. Cedió la totalidad del fondo. A partir de este momento, el museo se convirtió en “Museo Municipal de Tossa”.

Evolución como Museo:

Siguiendo los pasos de Jaume Villalonga y Balam (1861-1904), primer pintor a valorar el paisaje de Tossa, comenzaron a residir y frecuentar Tossa otros pintores como Joan Roig i Soler, Joan Brull i Vinyoles y Lluís Masriera i Rosés hasta que, a principio de los años 30, se convirtió en punto de reunión internacional de intelectuales de todo tipo.

Llegada de artistas extranjeros:

Durante el período de entreguerras llegan a Tossa artistas procedentes de toda Europa. Durante los cinco primeros años de los años treinta, Tossa se llena de artistas de diversas disciplinas. La mayoría eran alemanes de origen judío. Ya presentían, a raíz de los primeros decretos antisemitas, el horror que tendría lugar más adelante. Marc Chagall, André Masson, Jean Metzinger, Georges Kars, Olga Saharoff entre otros, fueron algunos de los artistas que se refugiaron en Tossa. Se produjo una confluencia de las vanguardias nunca vista. Fue una época muy ecléctica. Rafael Benet sintetizó ese momento de eclosión cultural en un escrito titulado “Tossa, Babel de las artes”.

Otros intelectuales:

Entre estos intelectuales, destacan el filósofo Paul Ludwig Landsberg, el poeta Jules Suepervielle, el arquitecto Fritz Marcus, el escultor Jean Matisse, el escultor Enric Casanovas i Roy, el escritor Georges Bataille y los pintores Serge Brignoni, Olga Sacharoff, Jean Metzinger, Georges Kars, Oswald Petersen, Pere Créixams, Marc Chagall, André Masson, Tadashi Kaminagai, Rudolf Levy, Peter Janssen, Arthur Kampf, Émile Sabouraud, Oscar Zügel …

OBRAS destacadas:

Mar menuda: Jaume Villalonga 1889 (aprox)
Niño: Joan Brull, 1904
Pike Nike (Picnic): Olga Sacharoff, 1.916 a 1.918.
El violinista celeste: Marc Chagall, 1934
La Batalla de los insectos: André Masson, 1934
L’Anglaise (La inglesa): Georges Kars, 1935
Barcas Varades: Rafael Benet, 1935. (Fuente: Wikipedia)