Museu Municipal de Tossa

BOOKING Museu Municipal de Tossa    Situació: Museu Municipal de Tossa (MMdT). Aquest edifici, protegit per la muralla i la torre d’es Codolar (s.XIV), era la residència dels administradors dels abats de Santa Maria de Ripoll fins a 1835, els senyors feudals de...